Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL

Scopul acestui studiu este de a furniza date (inclusiv statistice) care să fundamenteze Analiza diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele distincte, inclusiv ZUM (Zonele Urbane Marginalizate), din teritoriul SDL(Strategia de Dezvoltare Locală) pe care GAL (Grupul de Acţiune Locală) vizează să le soluționeze.

În vederea validării comunității prin evaluarea nevoilor și a caracteristicilor socio-economice ale zonei sau zonelor din teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională aferentă) acestora, s-a realizeazat un sondaj (sau recensământ) în teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională aferentă), activități de cercetare pe teren cu implicarea persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (Studiu de referință).

Accentul a fost pus pe generarea depășirii situației de marginalizare, dar și pe identificarea nevoilor stringente, urmând cadrul definit de ghid, prin soluționarea cărora situația de marginalizare ar putea fi depășită. Pe scurt, studiul aduce argumente clare, fără echivoc, pentru a da, pe de o parte, un verdict dacă zona vizată de intervenție în cadrul unui eventual proiect susținut de fonduri europene se încadrează în aria de eligibilitate conform criteriilor stabilite în ghid și, pe de altă, pentru a evidenția activitățile oportune, cu probabilitatea cea mai ridicată de a produce impact dezirabil, din paleta considerată acceptată în ghid (activități de ocupare – informare, consiliere, formare, mediere, activități de sprijin educațional, activități antreprenoriale, servicii sociale și / sau medicale, infrastructură etc).

Este esențial să punctăm că studiul derulat a urmărit, ca reper esențial, intervenția integrată promovată în cadrul ghidului, și anume corelarea eficientă și eficace a măsurilor menționate și a grupurilor țintă interdependente (copii / părinți, profesori / părinți, reprezentanți ai autorităților locale / locuitori în căutarea unui loc de muncă etc).

Tipul de comunitate la nivelul teritoriului SDL este comunitate non-roma. Pe ansamblu, ZUM-urile analizate sunt comunități non-roma, având în vedere că populația aparținând minorității roma nu reprezintă minim 10% din totalul populației de la nivelul comunității SDL, ponderea fiind de 5,44%. Dintre ZUM-urile identificate, sunt 4 ZUM-uri cu comunități roma, respectiv ZUM 3, 5, 8 și 9, unde, conform datelor din Recensământul populației din 2011, populația aparținând minorității roma este prezentă într-un procent mai mare de 10% din totalul populației de la nivelul comunității respective – 10,93% în ZUM 3, 16,12% în ZUM 5, 12,84% în ZUM 8 și 11,34% în ZUM 9.

Zonele urbane marginalizate (zonele roşii) validate în SDL:

Zona Urbană Marginalizată nr. 1Zona Urbană Marginalizată nr. 1

 Zona Urbană Marginalizată nr. 2

Zona Urbană Marginalizată nr. 3

Zona Urbană Marginalizată nr. 4

Zona Urbană Marginalizată nr. 5

Zona Urbană Marginalizată nr. 6

Zona Urbană Marginalizată nr. 7

Zona Urbană Marginalizată nr. 8

Zona Urbană Marginalizată nr. 9

Zona Urbană Marginalizată nr. 10

Zona Urbană Marginalizată nr. 11

Zona Urbană Marginalizată nr. 12

Zona Urbană Marginalizată nr. 13