IULIE 2020

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL LANSEAZĂ APELUL nr 1 DE FIȘE DE PROIECTE POCU/STRATEGAL/2020/5/1/OS5.1 – sesiunea iulie 2020

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE STRATEGAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 – AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC

Prezentul apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         15 iulie 2020, ora 12:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:         29 august 2020, ora 12:00.

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul STRATEGAL, din str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi, jud Galati

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

 Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiect, valoare minimă a asistenței financiare nerambursabile este de 500 000 euro, respectiv 2.363.550,00 lei, reprezentând contravaloarea în lei la cursul inforeuro aferent lunii septembrie 2019, respectiv 4.7271 ron.

Fișele de proiect și cererile de finanțare cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile mai mică de 500.000 euro, respectiv 2.363.550,00 lei, vor fi respinse.

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email strategal2018@gmail.com.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.strategal.ro pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

05.02.2020

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL LANSEAZĂ APELUL nr 1 DE FIȘE DE PROIECTE POCU/STRATEGAL/2020/5/1/OS5.1 – sesiunea februarie 2020

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE STRATEGAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         5 februarie 2020, ora 12:00; Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:         20 martie 2020, ora 12:00. Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul STRATEGAL, din str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi, jud Galati Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

Apelul de fișe de proiecte POCU/STRATEGAL/2020/5/1/OS5.1

14.10.2019

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ STRATEGAL
LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/STRATEGAL/2019/9/1/OS9.1

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE STRATEGAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Prezentul apel este cu termen limită de depunere

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte:         21 octombrie 2019, ora 12:00;

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte:         4 decembrie 2019, ora 12:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul STRATEGAL, din str. Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1 spate, etaj 2, ap. 2, camera 39, Municipiul Galaţi, jud Galati

Interval orar depunere fișe de proiecte: 09:00 – 13:00

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/STRATEGAL/2019/9/1/OS9.1