29 Mai 2023

Comunicat de presă

        

În perioada 25.09.2018-31.10.2023, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, cod SMIS 2014+: 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) STRATEGAL, strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL STRATEGAL.

Vă comunicăm că în data de 31 mai 2023, ora 10.00, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 20 Galați situată pe strada Traian nr. 318, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL organizează o campanie de animare si informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, membrilor comunității vizate de SDL STRATEGAL și a publicului larg în vederea conștientizării opiniei publice din teritoriul GAL privind accesarea fondurilor europene acordate prin Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL aprobată, precum și progresul implementării acesteia.

Evenimentul va disemina informații privind implementarea măsurilor finanțate din Programul Operațional Regional si Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Galați.

Acest eveniment face parte din activitatea de animare si informare derulată în cadrul “Campaniei de animare și prevenire a discriminării” ce are ca scop oferirea posibilității beneficiarilor și potențialilor beneficiari de a înțelege mai bine activitatea Asociației GAL STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL dedicată zonelor cu populație aflată în risc de excluziune socială și a măsurilor de intervenție pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Regional și Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020.

            Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Președinte: Vlad Aurelian Gogoncea

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

08 februarie 2023

Comunicat de presă

        

În perioada 25.09.2018-31.10.2023, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, cod SMIS 2014+: 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) STRATEGAL, strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL STRATEGAL.

Vă comunicăm că în data de 09 februarie 2023, ora 1100, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 34 Mihai Viteazul Galați, situată pe strada Traian Vuia nr. 22, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL organizează un eveniment de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, membrilor comunității vizate de SDL STRATEGAL și a publicului larg, conștientizarea opiniei publice din teritoriul GAL privind accesarea fondurilor europene acordate prin Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL aprobată, precum și progresul implementării acesteia.

Evenimentul va disemina informații privind implementarea măsurilor finanțate din Programul Operațional Regional 2014- 2020 în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală STRATEGAL prin proiectul “Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38- bloc B3, B4, Micro 39C Bloc G-A9, Micro 39A bloc W2-W3 în municipiul Galați”, finanțat prin apelul POR 2014-2020/AP9/PI9.1/OS9.1.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Scopul evenimentului constă în oferirea posibilității beneficiarilor și potențialilor beneficiari de a înțelege mai bine activitatea Asociației GAL STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL dedicată zonelor cu populație aflată în risc de excluziune socială și a măsurilor de intervenție pentru proiectul depus în cadrul Programul Operațional Regional 2014- 2020.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Președinte: Vlad Aurelian Gogoncea

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

26 Iulie 2022

Comunicat de presă

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară în perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 cu scopul implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) la nivelul Municipiului Galați, beneficiind de o finanțare nerambursabilă de 1.744.683,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Prin implementarea strategiei se dorește reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată (Z.U.M.) identificată, dar și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În municipiul Galați, activitatea Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL este orientată către zone cu populație aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, orientată spre aceste zone, să se implementeze practic măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.

Având în vedere aceste aspecte, prin proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, a fost creată cutia cetățeanului ca instrument de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locală, cu ajutorul comunității. Prin acest concept inovativ de politici publice Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL își propune să sprijine problemele cetățenilor din cele 13 zone urbane marginalizate ale municipiului Galați, să identifice sugestiile și soluțiile necesare și să le adreseze instituțiilor care au  competențele respective, în vederea îmbunătățirii situațiilor reclamate.

Astfel, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL îi încurajează pe toți gălățenii să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte, să utilizeze cutia cetățeanului și să transmită prin mesaje scrise sau în format electronic, situațiile sau provocările cu care se confruntă. Cutia cetățeanului se află amplasată la sediul Asociației GAL STRATEGAL, pe strada Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, scara 1, etajul 2, apartament 2. De asemenea, se pot recepționa mesajele cetățenilor și în format on-line, la adresa de e-mail: strategal2018@gmail.com, cu solicitarea ca la subiectul mesajului sa fie trecută mențiunea : „pentru cutia cetățeanului”.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Manager: Camelia-Maria Palagă

E-mail: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

7 Iulie 2022

Comunicat de presă

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară în perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 cu scopul implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) la nivelul Municipiului Galați, beneficiind de o finanțare nerambursabilă de 1.744.683,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Prin implementarea strategiei se dorește reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată (Z.U.M.) identificată, dar și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În municipiul Galați, activitatea Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL este orientată către zone cu populație aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, orientată spre aceste zone, să se implementeze practic măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.

Având în vedere aceste aspecte, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au fost stabilite măsurile și obiectivele specifice care contribuie la dezvoltarea resurselor umane și la creșterea ocupării, îmbunătățirea nivelului de educație al populației din zonele marginalizate precum și la creșterea accesului persoanelor din comunitățile defavorizate la servicii sociale, comunitare, agrement și sport.

Proiectul „Dezvoltare integrată în zonele marginalizate ale municipiului Galați”, Cod SMIS: 143449, implementat în perioada iulie 2021 – decembrie 2023, beneficiază de o finanțare totală de 10.049.015,46 lei, fiind dedicat comunității marginalizate din municipiul Galați, respectiv persoanelor cu venituri reduse aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai excluziunii persoanelor din comunitățile marginalizate identificate pe teritoriul municipiului Galați, adresând nevoia creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și a creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Astfel, pe parcursul a 2 ani, peste 1000 de persoane vor fi implicate gratuit în cel puțin 2 dintre activitățile de mai jos:

  1. Măsuri de ocupare a forței de muncă: servicii de informare și consiliere profesională pentru dezvoltarea carierei, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și înființare de noi afaceri în care vor fi implicate minim 502 persoane;
  1. Oferirea de servicii sociale pentru minim 1.001 persoane, facilitând integrarea acestora în societate: consiliere socială, ajutoare și subvenții pentru gospodării și încurajarea implicării cetățenilor în problemele comunității din care fac parte;
  1. Activități educaționale care urmăresc reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minim 60 de persoane din grupul țintă al proiectului, prin intermediul programelor „A doua șansă” și „Școală după școală”. Aceste activități vor fi completate de 2 tabere educaționale, 2 școli de vară, 2 școli ale părinților precum și de subvenții pentru elevii care își îmbunătățesc rezultatele școlare;
 1. Consiliere juridică privind reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă.

Proiectul răspunde celor 3 obiective specifice: Obiectivul specific 3 „Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea ocupării”, Obiectivul specific 4 „Îmbunatățirea nivelului de educație al populației din comunitățile marginalizate” și Obiectivul specific 5 „Creșterea accesului persoanelor din comunitățile defavorizate la servicii medicale, sociale, comunitare, agrement și sport”, atingând toate măsurile aferente acestora și vizând cele 3 Fișe de intervenție asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală, respectiv Fișa de intervenție nr.5 „Intervenție POCU cu acțiuni integrate în domeniul ocupării forței de muncă, furnizării de servicii și combaterii discriminării”, Fișa de intervenție nr.7 „Intervenție POCU cu acțiuni integrate în domeniul educației, furnizării de servicii, asistență juridică şi combaterii discriminării și Fișa de intervenție nr.8 „Intervenție POCU cu acțiuni integrate în domeniul furnizării de servicii, combaterii discriminării şi promovării multiculturalismului, educației, ocupării forței de muncă și asistență juridică”.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Manager de proiect: Camelia-Maria Palagă

E-mail: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

24 Februarie 2022

Comunicat de presă

 

În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 02 martie 2022, ora 1230, în cadrul sălii de conferințe a Asociației Tehnopol Galați, situată pe strada Săliște nr. 20, etajul 2 (zona Portului), Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL organizează un eveniment de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, membrilor comunității vizate de SDL și a publicului larg, conștientizarea opiniei publice din teritoriul GAL privind accesarea fondurilor europene acordate prin Strategia de Dezvoltare Locală aprobată, precum și progresul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Evenimentul va disemina informații privind implementarea măsurilor finanțate din fonduri POCU în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală prin proiectul “Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați”, POCU/717/5/1/143449, finanțat prin apelul POCU/STRATEGAL/2020/5/1/OS5.1.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Scopul evenimentului constă în oferirea posibilității beneficiarilor și potențialilor beneficiari de a înțelege mai bine activitatea STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală dedicată zonelor cu populație aflată în risc de excluziune socială și a măsurilor de intervenție pentru proiectul depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Președinte: Vlad Aurelian Gogoncea

Email: strategal2018@gmail.com

14.02.2022

Comunicat de presă

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară în perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman cu scopul implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) la nivelul Municipiului Galați, beneficiind de o finanțare nerambursabila de 1.744.683,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea STRATEGAL și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Prin implementarea strategiei se dorește reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urban marginalizată (ZUM) identificată, dar și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, optimizarea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În vederea realizării Obiectivului specific 6: „Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării”, Asociația Grupul de Acțiune Locală  STRATEGAL îndeplinește o serie de măsuri realizate din surse proprii.

Astfel, în perioada 14 – 28 februarie 2022, cu scopul realizării Măsurii 6.5 din Planul de acțiune, Strategal deschide sesiunea de înscrieri la concursul care are ca obiect „crearea unei aplicaţii software prin care cetăţenii din comunitatea marginalizată pot trimite mesaje privind situaţiile în care ei sunt victime ale discriminării, corupţiei, violenţei, abuzului sau exploatării pentru sesizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul respectiv”.

Concursul se adresează elevilor și studenților din instituțiile de învățământ aflate pe teritoriul SDL al Municipiului Galați, iar echipa care va realiza cea mai bună aplicație  va fi premiată cu 5000 lei. Doritorii vor transmite prin email o scrisoare de intenție cu subiectul: Înscriere concurs aplicație software_NumePrenume/Echipa_Școala. Vor intra în concurs doar cei care au transmis toate elementele specificate. Finaliștii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a realiza aplicația software, începând cu data de 01 martie 2021. La solicitarea echipelor înscrise, Asociația STRATEGAL va organiza, ori de câte ori este necesar, sesiuni de comunicare online, în vederea stabilirii de comun acord a detaliilor aplicației.

Pentru orice detalii, Asociația STRATEGAL poate fi contactată pe adresa de email: strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Președinte: Vlad Aurelian Gogoncea

E-mail: strategal2018@gmail.com

12.02.2022

Comunicat de presă

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară în perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman cu scopul implementării STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ (SDL) la nivelul Municipiului Galați, beneficiind de o finanțare nerambursabila de 1.744.683,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea STRATEGAL și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Prin implementarea strategiei se dorește reducerea până în anul 2023, a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată (ZUM) identificată, dar și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În municipiul Galați, activitatea STRATEGAL este orientată către zone cu populație aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală, dedicată acestor zone, se realizează implementarea de măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială, atât prin fonduri POR, POCU, cât și din surse proprii.

Astfel, prin Strategia de Dezvoltare Locală implementată de Asociația Grupul de Acțiune Locală  STRATEGAL, 7 proiecte sunt finanțate cu fonduri europene (prin Programul Operațional Regional sau prin Programul Operațional Capital Uman) și se află în diferite stadii de execuție, după cum urmează:

 • Cod SMIS 134158 „ Modernizarea 3 locuri de joacă Micro 38 – bl.B3, B4, Micro 39C-Bl.GA9, Micro 39A-Bl.W2- W3”,  având ca beneficiar Municipiul Galaţi, şi o valoare totală de  468.377,36 lei.
 • Cod SMIS 134159 „ Reabilitare și modernizare bloc Pexco”, având ca beneficiar Municipiul Galaţi şi o valoare totală de 6.412.479,42 lei.
 • Cod SMIS 134160 „Reabilitare imobil din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe”, având ca beneficiar Municipiul Galaţi şi o valoare totală de 2.783.240,30 lei.
 • Cod SMIS 134161 „Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială nr.16 – Corp C1”, având ca beneficiar Municipiul Galaţi şi o valoare totală de 2,030,160.80 lei.
 • Cod SMIS 134162 „ Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 18”, având ca beneficiar Municipiul Galaţi şi o valoare totală de 2.617.656,79 lei.
 • Cod SMIS 134164 „ Modernizare Parc Carol (fost parc CFR)”, având ca beneficiar Municipiul Galaţi şi o valoare totală de 9.613.081,87 lei.
 • Cod SMIS 143449 „Dezvoltare Comunitară în zonele marginalizate ale Municipiului Galați” având ca beneficiar Asociaţia Centrul de dezvoltare SMART în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 25 și Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, cu o valoare totala de 10.049.015,46 lei.

Pe parcursul întregului proces de implementare, echipa Strategal acordă beneficiarilor, acolo unde este necesar, consiliere de specialitate, monitorizează atent progresul în fiecare fază, dar are și rolul de a populariza în comunitate, transparent, rezultatele, aşa că vom reveni în cel mai scurt timp cu noutăţi despre evoluţia fiecărui proiect în parte.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Președinte: Vlad Aurelian Gogoncea

E-mail: strategal2018@gmail.com

20 Octombrie 2021

Comunicat de presă

 În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 21 Octombrie 2021, ora 1430, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 18 Galați, str. Aviator Vasile Craiu, nr. 2, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza a doua campanie de animare și nediscriminare având drept scop prezentarea către părinții elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 18, a conceptelor privind prevenirea și combaterea discriminării, a etichetării indirecte, stereotipurilor precum și a legislației în domeniu.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 6 campanii de animare și nediscriminare derulate în cadrul activității “Organizarea a unei campanii de animare și prevenire a nediscriminării”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

13 Mai 2021

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 14 Mai 2021, ora 1130, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 16 Galați, str. Arieșului, nr. 8, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza prima campanie de animare și nediscriminare având drept scop prezentarea către elevii cu vârsta sub 18 ani a conceptelor privind prevenirea și combaterea discriminării, a etichetării indirecte, stereotipurilor precum și a legislației în domeniu.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 6 campanii de animare și nediscriminare derulate în cadrul activității “Organizarea a unei campanii de animare și prevenire a nediscriminării”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

29 Iulie 2020

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 30 Iulie 2020, ora 1100, pe terasa Hotelului Faleza, str. Roșiori, nr. 1, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza evenimentul de informare nr. 5 având drept scop prezentarea către beneficiari și potențialii beneficiari a stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman- sesiunea iulie 2020 prin intermediul apelurilor gestionate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

19 Noiembrie 2019

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 20 noiembrie 2019, ora 1100, la Hotel Vega, Bd. Marii Uniri, nr. 107, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza al treilea eveniment de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari având drept scop prezentarea stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman și al Programului Operațional Regional prin intermediul apelurilor gestionate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com
Pagina web: www.strategal.ro

29 Iulie 2019

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 30 iulie 2019, ora 1000, la Parcul de Soft, strada Portului nr. 23, în cadrul sălii de conferințe de la etajul 1, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza al doilea eveniment de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari având drept scop prezentarea stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin intermediul apelurilor ce vor fi lansate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com
Pagina web: www.strategal.ro

05 Martie 2019

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Va comunicăm că în data de 06 martie 2019, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza primul eveniment de informare al beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare și disponibilitățile fondurilor europene prin intermediul apelurilor ce vor fi lansate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Scopul evenimentului constă în oferirea posibilității beneficiarilor și potențialilor beneficiari de a înțelege mai bine activitatea STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală dedicată zonelor cu populație aflată în risc de excluziune socială și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Regional și Programului Operațional Capital Uman.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

[/vc_column][/vc_row]

Comunicat de presă

Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL POCU/390/5/1/123303

În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va desfășura proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.744.683,23 lei

Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În municipiul Galați, activitatea STRATEGAL este orientată către zone cu populație aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală dedicată acestor zone să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul SDL situat în municipiul Galați este amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret (Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord).

Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor activități principale:

1. Asigurarea logisticii necesare funcționării optime a Grupului de Acțiune Locală
2. Organizarea campaniei de animare și informare
3. Implementarea efectivă a SDL
4. Monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, în conformitate cu cele asumate în Capitolul 7 al Strategiei de Dezvoltare Locală

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com

Comunicat de presă

Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL POCU/390/5/1/123303

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 27 februarie 2020, ora 11.00, la Hotel Vega, Bd. Marii Uniri, nr. 107, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza evenimentul de informare nr. 4 având drept scop prezentarea către beneficiari și potențialii beneficiari a stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin intermediul apelurilor gestionate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.
Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com
Pagina web: www.strategal.ro