.

Această activitate presupune organizarea unei ample campanii de animare și prevenire a nediscriminării care va consta în:

I. Activități de animare şi informare

Se vor organiza 2 evenimente în diferite etape ale implementării proiectului, în teritoriul SDL, unde vor fi invitați potențiali beneficiari (persoane / entități care întreprind o activitate economică / culturală / educațională etc. pe teritoriul GAL) prin care se fac cunoscute oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul SDL, precum şi activitatea întreprinsă de GAL in vederea implementării SDL.

Va fi identificat un spațiu in teritoriul SDL, apropiat de una dintre zonele urbane marginalizate delimitata in etapa 1, unde vor avea acces facil participanții. Se vor pune la dispoziția participanților materiale de informare (se vor produce 600 de broșuri).

II. Activități privind prevenirea si combaterea discriminării

– Organizarea a două seminarii (unul pentru copii sub 17 ani si unul pentru adulți, invitați din tot teritoriul SDL; maxim 15 persoane/seminar) având ca scop cunoașterea conceptului nediscriminării si precum și noțiuni privind legislația în domeniul nediscriminării. Cu aceasta ocazie se va rula un film de scurt metraj care abordează tema discriminării.

La finalul evenimentului va avea loc o sesiune de brainstorming – se va porni de la Moto-ul ”Construirea încrederii în drepturile omului!” şi se vor identifica contextele în care apar situații pe care participanții la curs le considera ca fiind discriminative.

III. Activități de promovare

Rezultatele primelor două activități vor fi diseminate la nivelul teritoriului SDL printr-o campanie atipica de animare socială: se va face un parteneriat cu operatorul de transport din zona si se vor realiza 200 de “scrisori calatoare”, care vor decora doua mijloace de transport din zona SDL care vor transmite diverse mesaje pozitive călătorilor, precum şi rezultate ale activităților anterioare (mesaje ale participanților), oportunitățile de finanțare disponibile in cadrul SDL şi activitatea întreprinsă de GAL în vederea implementării SDL. De asemenea, aceste scrisori vor conține și o invitație la un eveniment pe tema prevenirii și combaterii discriminării precum expoziție sau proiecție de filme, ateliere sau “biblioteca umană” alături de alte poze si informări legate de implementarea proiectului.

 

31.05.2023 A fost susținută prima Campanie de animare și informare din seria I. Activități de animare şi informare. Evenimentul a avut loc la Școala Gimnaziala nr. 20 Galați și a fost dedicat beneficiarilor și potențialilor beneficiari, cu scopul de a înțelege mai bine activitatea Asociației GAL STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală STRATEGAL pentru zonele cu populație aflată în risc de excluziune socială și a măsurilor de intervenție pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Regional și Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020


 

14.05.2021 A fost susținută prima Campanie de animare din seria II. Activități privind prevenirea și combaterea discriminării dedicată copiilor sub 17 ani. Astfel, seminarul a avut loc la Școala Gimnazială nr. 16 și a avut ca participanți, elevi din clasele a VII-a, respectiv a VIII-a de la Școala Gimnazială nr. 16 si Școala Gimnazială nr. 18 din Galați. Formatorul, Geta Stăncescu, de profesie psiholog, a derulat in mod interactiv seminarul, prezentând conceptele despre nediscriminare, formele discriminării, efectele negative ale acestora precum și cum se poate lua atitudine pentru prevenirea acesteia.


 

21.10.2021 A fost derulata cea de-a doua Campanie de animare din seria II. Activități privind prevenirea și combaterea discriminării dedicată adulților. Evenimentul a avut loc la Școala Gimnazială nr. 18 din Galați cu parinții elevilor de gimnaziu iar subiectele abordate au fost: formele discriminării, efectele negative ale acestora, stereotipurile, etichetarea indirectă, bullyingul și exemple practice.