Proiect STRATEGAL – Împreună împotriva excluziunii sociale ID:305014

 

06.01.2022: Anunț privind contractare proiect fișa intervenție nr. 3 POR – Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați

În luna Iulie 2021 s-a semnat contractul de finanțare pentru fișa de intervenție nr. 3 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați, proiect Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați prin Programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa intervenție nr. 3 – Intervenție POR (hard) în infrastructura de locuire: Construire/ reabilitare/ modernizare locuințe sociale

Măsura 2.1: Construirea de locuințe sociale în vederea asigurării accesului la o locuire adecvată pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială

Solicitant: Primăria Municipiului Galați

Valoarea proiectului: 6.412.479,42 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 3.259.529,00 lei

Durata estimată de implementare a proiectului: 18 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 218 persoane, 28 persoane etnie roma

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor locuințe sociale noi cu un grad de confort mediu conform standardelor actuale, respectiv 38 de apartamente de 1 cameră cu bucătărie și grup sanitar propriu și 10 garsoniere cu grup sanitar propriu și oficii în zona curții interioare, împreună cu alte spații comune (spălătorie, uscătorie, depozitare).

 

Vor fi realizate lucrări de reparații la următoarele obiective:

 • Clădirea propriu-zisă
 • Scări exterioare și holuri de acces
 • Recompartimentări de spații
 • Spații interioare de locuit și spații comune
 • Reabilitare și reparații la fațade
 • Anveloparea fațadelor

——————————————————————————————————————–

10.12.2021- Anunț derulare proiect POCU 5.1 aferent fișelor de intervenție 5, 7, 8

În perioada 5 Iulie 2021- 31 Decembrie 2023  Asociația Centrul de dezvoltare SMART va derula proiectul “Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați”, proiect ID 143449, alături de partenerii Școala Gimnazială nr. 25 și de Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL Galați, adresând nevoia creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și limitarea oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 10.049.015,46 lei, din care valoarea nerambursabilă totală este în valoare de 9.954.329,14 lei.

Proiectul își propune implicarea a cel puțin 1001 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu domiciliul în zonele marginalizate ale municipiului Galați stabilite prin Strategia de dezvoltare locală, în cel puțin două din categoriile de activități de mai jos:

 1. Măsuri de ocupare a forței de muncă: servicii de informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și înființare de noi afaceri în care vor fi implicate minim 502 persoane
 1. Oferirea de servicii sociale pentru minim 1.001 persoane, facilitând integrarea acestora în societate: consiliere socială, ajutoare pentru gospodării, consiliere juridică, implicarea cetățenilor în problemele comunității din care fac parte
 1. Activități educaționale care urmăresc reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minim 60 persoane din grupul ținta al proiectului, prin intermediul programelor “A doua șansă” și “Școală după școală”. Aceste activități vor fi completate de 2 tabere educaționale, 2 școli de vara, 2 scoli ale părinților precum și de subvenții pentru elevii care își îmbunătățesc rezultatele școlare
 1. Consiliere juridică privind reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă

Rezultate prevăzute:

Rezultate A1.1 Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională

*minim 502 de persoane beneficiază de consiliere și orientare profesională individuală și de grup

*127 de persoane au un loc de muncă la încetarea calității de participant

* 6 târguri de locuri de muncă organizate pentru grupuri vulnerabile

* 12 campanii de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii

Rezultate A1.2 Dezvoltarea si implementarea programului de formare profesională

*minim 40 de persoane participă la cursuri de calificare nivel 2, organizate în 2 grupe a câte 20 de persoane

*minim 140 de persoane participă cursuri de inițiere, organizate în 10 grupe a câte 14 persoane/grupă

Rezultate A2.1 Sprijin pentru înființarea de afaceri

*minim 72 persoane consiliate în vederea demarării unei activități independente

*minim 72 de persoane participante la cursul de competențe antreprenoriale

*minim 6 entități juridice nou înființate

Rezultate A2.2 Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post înființare

*6 granturi de minimis acordate pentru înființarea de start-up-uri în cadrul măsurilor de antreprenoriat

*6 persoane angajate în cadrul afacerilor sprijinite/locuri de muncă nou create

Rezultate A3.2 Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat

* minim 1.001 persoane beneficiare de servicii sociale

* ajutor social pentru minim 100 de gospodarii

* 1 serviciu social dotat și funcțional – Centrul Comunitar Integrat (servicii de asistență socială, integrare și participare, consiliere socială, asistență și suport pentru familie)

Rezultate A3.3 Furnizare servicii sociale în cadrul Centrului de servicii pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată

*1 centru de servicii sociale pentru persoane fără adăpost pe timp de noapte reabilitat, dotat și funcțional

*minim 50 de persoane defavorizate care beneficiază de servicii sociale în cadrul centrului

Rezultate A3.4 Organizare și implicare comunitate marginalizată în activități comunitare și culturale

* 2 evenimente “Zilele comunității”, câte 1 eveniment/ an în ZUM-uri pentru implicarea comunității în rezolvarea problemelor comunitare

* 7 campanii de informare și nediscriminare

Rezultate A4.2 Organizarea și desfășurarea programului „A doua șansă”

* 10 persoane care nu au absolvit învățământul primar sunt selectate și înscrise în programul „A doua șansă” (clasa a III, nivel 3, clasa a IV-a- nivel 4);

*1 colț didactic realizat în programul „A doua șansă”

Rezultate A4.3 Program de intervenție ZEP (zona de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii

*2 școli de vară tematice pentru dobândirea competentelor cheie, organizate pentru minim 80 de elevi/ an

*2 tabere tematice pentru dobândirea de competente cheie, creșterea stimei de sine și dezvoltare personală

* școala părinților organizată și derulată pe parcursul a 2 ani școlari, câte 10 luni/an școlar

* 6 campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar

Rezultate A4.4 Program de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii

*subvenții pentru 103 elevi din învățământul primar și gimnazial, în valoare de 1800 lei/elev/an, timp de 2 ani

Rezultate A4.5 Organizarea și desfășurarea programului “Școală după Școală”

*1 program școală după școală susținut timp de 3 ani școlari

*organizare colt didactic program școală după scoală pentru minim 50 de elevi

* 1 program de informare și consiliere părinți funcțional

Rezultate A5.1 Asistență juridică pentru reglementare acte

*minim 700 de persoane consiliate și informate pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale)

Persoanele interesate să participe în proiect, o vor putea face în baza cărții de identitate și a încadrării în grupul țintă completând documentele de înscriere în proiect alături de experții de grup țintă. De asemenea, înscrierea va fi posibilă și online, pe pagina web a proiectului www.integal.ro.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Date de contact: Asociația Centrul de dezvoltare SMART/ 0336 10 11 77 / office@smart.org.ro


14.10.2021: Derulare masuri din surse proprii GAL STRATEGAL

În cadrul campaniei “Schimbă PET-ul cu biletul” inițiată de organizația Act for Tomorrow în parteneriat cu Kaufland Romania, Asociația Grupul de acțiune locală STRATEGAL Galați a realizat un acord de colaborare pentru implicarea în organizarea și implementarea acestei campanii la nivelul municipiului Galați.

Astfel, în data de 15 Octombrie, impreună cu voluntarii STRATEGAL, vom promova drumul către o Românie fară deseuri, iar persoanele care vor aduce 5 PET-uri sau doze de aluminiu la punctele de colectare Kaufland din oraș, vor primi un bilet de autobuz gratuit.

Aparatele de colectare Tomra, puse la dispoziție de Kaufland Romania, se află în parcările celor trei magazine Kaufland Romania din oraș și anume pe: Strada Brăilei 144, Strada Victor Valcovici 20, respectiv Strada Henri Coandă 7.

Regulile campaniei Schimba PET-ul cu biletul sunt:

♻️ Campania se va desfășura în intervalul orar: 08.00-16.00
♻️5 deșeuri (PET, sticlă sau doze) = două călătorii

♻️Ce deșeuri poți introduce în aparatele Tomra?
– PET-uri – de la 0.5 litri până la 2.5 litri -poate fi orice produs, orice culoare, orice formă;
– Doze de aluminiu de la băuturi – 0.25 – 0.5 litri;
– Sticle de sticlă – 0.25 – 0.5 litri.
♻️ O persoană va beneficia de două călătorii o singură dată, indiferent câte deșeuri colectează;
♻️Cupoanele de la aparat se păstrează pentru primirea biletelor, iar în baza lor există o reducere de 20% la anumite produse.
♻️ Fiecare persoană care va aduce deșeuri va fi înregistrată – astfel încât să poată fi înregistrate biletele: Nume, Prenume, Email/Telefon

No photo description available.


29.06.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 1 POR – Modernizare Parc Carol (fost parc CFR)

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 1 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Modernizarea Parcului Carol (fost parc CFR) prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 1 – Intervenție POR în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate

Măsura 1.1: Amenajarea sau modernizarea zonelor verzi şi a terenurilor abandonate din zonele defavorizate (amenajare de parc)

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 9.613.081,87 lei

Durata estimată de implementare a proiectului: 11 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 2809 persoane din ZUM-urile învecinate

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea și dezvoltarea funcțională a parcului Carol

Principalele activități de modernizare din cadrul proiectului:

 • Delimitarea proprietății parcului
 • Amenajare intrare
 • Amenajare circuit alei pietonale
 • Dotarea cu mobilier urban
 • Amenajare zone verzi
 • Sistem iluminat ambiental
 • Instalare echipamente supraveghere video
 • Fasonare vegetație și plantări noi
 • Dotare grupuri sanitare
 • Sistem de dren, irigații si reabilitare rigole

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

——————————————————————————————————————–

19.05.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 6 POR – Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 24 în vederea înființării unei creșe

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 6 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 24 în vederea înființării unei creșe prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 6 – Intervenție POR în infrastructura de educație: Construire/ reabilitare/modernizare de unități de învățămînt preuniversitar (creşe, grădinițe, şcoli)

Măsura 4.1: Îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor de educație antepreşcolară şi preşcolară prin construirea unei creşe pe teritoriul SDL

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.783.240,30 lei

Durata estimată de implementare a proiectului: 21 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 25 de copii, beneficiari finali

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiective specifice:

 • reabilitarea și modernizarea imobilului din strada A.I. Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe
 • dotarea unității de învățământ cu echipamente necesare funcționării în condiții optime, precum și cu sisteme informatice și didactice moderne

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

————————————————————————————————————-

10.05.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 1 POR – Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38- bloc B3, B4, Micro 39C Bloc G-A9, Micro 39A bloc W2-W3 în municipiul Galați

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 1 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38- bloc B3, B4, Micro 39C Bloc G-A9, Micro 39A bloc W2-W3 în municipiul Galați prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 1 – Intervenție POR (hard) în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate

Măsura 1.2: Amenajare spații de joacă pentru copii, care să fie accesate de toată comunitatea

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.468.377,36 lei

Durata estimată de implementare a proiectului: 6 luni

Grupul țintă vizat de proiect: aproximativ 1000 de persoane marginalizate din zonele vecine celor 3 locuri de joacă

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiective specifice:

 • Modernizarea a 3 locuri de joacă Micro 38- bloc B3, B4, Micro 39C Bloc G-A9, Micro 39A bloc W2-W3 în municipiul Galați
 • Adaptarea acestor spații din punct de vedere tehnic, estetic și funcțional la cerințele actuale
 • 3 spații de joacă pentru copii și totodată, spații de recreere și activități sportive pentru adulții din zonele marginalizate

————————————————————————————————————-

28.04.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 6 POR – Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 18 Galați- Corp A si B

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 6 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Reabilitarea și Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 18 Galați- Corp A și B, prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 6 – Intervenție POR în infrastructura de educație: Construire/ reabilitare/modernizare de unități de învățămînt preuniversitar (creşe, grădinițe, şcoli)

Măsura 4.2: Îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor de educație în învățămîntul şcolar prin reabilitarea de şcoli din teritoriul SDL

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.617.656,79 lei

Durata estimată a proiectului: 22 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 573 elevi

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale corpurilor A și B precum și achiziționarea de dotări pentru curtea școlii și terenul de sport.

Obiective specifice:

 • Reparații la fațade corp A și corp B;
 • Izolarea termică a pereților exteriori opaci;
 • Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
 • Înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă la corpul B și revizuire acoperiș la corpul A;
 • Izolarea termică a planșeului/pardoselii peste sol/subsol neîncălzit – corp A și corp B;
 • Reparații capitale instalație electrică – corp A și corp B;
 • Reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare) – corp A și corp B;
 • Sistematizarea pe verticală (alei, trotuare, teren din incintă);
 • Refacere finisaje interioare (zugrăveli, gresie, faianță, parchet) – corp A și corp B;
 • Reabilitare terenuri de sport și împrejmuire;
 • Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;
 • Amenajarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități.

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

————————————————————————————————————-

19.03.2021: Primaria Galati a lansat licitatia pentru modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 16 finantata prin apelul de proiecte POR/STRATEGAL/2019/9/1/OS9.1 al Asociatiei Grupul de actiune locala STRATEGAL Galati. Termenul de primire al ofertelor este de 5 Aprilie.

————————————————————————————————————–

11.02.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 6 POR – Modernizarea și Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16 – Corp C1

S-a semnat primul contract de finantare pe fișa de intervenție nr. 6 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Modernizarea și Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16 – Corp C1, prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 6 – Intervenție POR în infrastructura de educație: Construire/ reabilitare/modernizare de unități de învățămînt preuniversitar (creşe, grădinițe, şcoli)

Măsura 4.2: Îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor de educație în învățămîntul şcolar prin reabilitarea de şcoli din teritoriul SDL

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.031.424,67 lei

Durata estimată a proiectului: 24 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 348 elevi înscriși în anul școlar 2019-2020

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiective specifice:

 • reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 16 – corp C1;
 • dotarea unității de învățământ cu sisteme informatice și didactice moderne: 32 calculatoare complet echipate, 6 videoproiectoare, 1 display interactiv/tablă interactivă, 2 panouri informative nevăzători, 1 info point indoor pentru persoane cu dizabilități

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

——————————————————————————————————————–

24.09.2018: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, SMIS 123303.

——————————————————————————————————————–

28.12.2017:

Strategia de Dezvoltare Locală – Municipiul Galați a fost selectată pentru finanțare!

”Au fost depuse spre evaluare 49 de SDL pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000. 45 SDL au vizat orașe situate în regiunile mai puțin dezvoltate și 4 SDL au vizat sectoare ale municipiului București.

În urma procesului de evaluare, Comitetul Comun de Selecție a stabilit Lista preliminară a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

 • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 31 SDL au fost selectate pentru finanțare, 14 SDL fiind respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul);
 • Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul)” (sursa www.fonduri-ue.ro)

——————————————————————————————————————–

04.12.2017:

STRATEGAL a depus Strategia de Dezvoltare Locală – Municipiul Galaţi în vederea parcurgerii etapei a II-a privind mecanismul DLRC.

14.11.2017:

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei GAL STRATEGAL nr. 1/14.11.2017: HOT AGA 1

——————————————————————————————————————–

13.11.2017:

Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ STRATEGAL” organizează selecție de MEMBRI ACTIVI în vederea asigurării funcționalității acestuia în conformitate cu prevederile Ghidului Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii).

 În acest sens, vă rugăm să completaţi formularele aferente anunţului de selecţie membri noi în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală STRATEGAL la adresa:Anunt selectie membri GAL.

Procedura de selecţie va respecta procedura de selecţie membri noi pe care o puteţi accesa la adresa: Anexa 3_Metodologia de selectie noi membri_FINAL_STRATEGAL

Strategia de Dezvoltare Locală privind mecanismul DLRC.

Prezentare: „Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Galați – STRATEGAL”