Membri fondatori:
  • Mediul public: Autoritatea publică locală Municipiul Galați – reprezentată de către Primarul Ionuț – Florin Pucheanu;
  • Societatea civilă: Asociaţia “Centrul de Dezvoltare SMART” reprezentată de Președinte Iulian – Cătălin Cazacu;
  • Mediul privat: S.C. RomActiv Business Consulting SRL – reprezentată de Administrator Radu – Mihai Onofrei.

Prin Decizia Consiliului Director nr. 6/ 27.11.2017, au fost acceptate cererile de aderare la Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL și s-au numit noii membri după cum urmează:

  • Fundația Comunitară Galați, reprezentată prin Director Marius Geru;
  • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea SE, reprezentată prin Președinte Oprea Radu Adrian;
  • Alianța Romilor din Județul Galați, reprezentată prin Președinte Gotu Viorica;
  • AJOFM Galați, reprezentată prin Director Executiv Cezar Florian Năstase;
  • Persoană fizică Ostache Mircea;
  • Persoană fizică Petrea Camelia-Rozalina.

Notă: Pot fi membri ai Asociaţiei orice persoane fizice sau juridice din teritoriul SDL, care sunt de acord cu toate prevederile prezentului statut şi care, prin activitatea desfăşurată sau în considerarea calităţilor ce le au, prezintă un interes în dezvoltarea teritoriului şi pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.