Această activitate presupune organizarea și derularea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL.

Aceasta componentă are in vedere derularea a 10 acțiuni de informare (in medie 2 evenimente/an) având ca scop informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și informarea membrilor comunității vizate de Strategia de Dezvoltare și a publicului larg asupra disponibilității fondurilor europene prin intermediul apelurilor ce vor fi lansate de către GAL, precum și sprijinul acordat în procesul de implementare a SDL – evenimente pe teme specifice pentru beneficiari și potențiali beneficiari, evenimente pentru lansările de apeluri, evenimente pentru diseminarea informațiilor privind proiectele de succes, progresul implementării Strategiei de Dezvoltare, etc.
Cu ocazia acestor evenimente se vor elabora și disemina materiale de informare și promovare (pe teme specifice) beneficiarilor si potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL. Fiecare eveniment se va desfășura pe parcursul unei zile și se estimează prezența a 10 – 15 persoane/ eveniment.

De asemenea, în cadrul acestor evenimente vor fi cuprinse și întâlnirile anuale cu participarea personalului GAL, a partenerilor locali, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, în care vor fi comunicate si evaluate rezultatele implementării Strategiei (conform subcapitolului 7.1 din SDL). Totodata, se vor prezenta măsurile luate pentru soluționarea mesajelor primite din partea comunității implicate în activitatea de monitorizare a strategiei (prin intermediul cutiei cetățeanului).

Programul celor 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL:

Eveniment de informare nr. 1- organizat în data de 6 Martie 2019, ora 11.00, sala de consiliu a Primăriei Municipiului Galați

Eveniment de informare nr. 2- organizat în data de 30 Iulie 2019, ora 10.00, sala de conferințe a Parcului de Soft Galați

Eveniment de informare nr. 3- organizat în data de 20 Noiembrie 2019, ora 11.00, sala de tratative a Hotelului Vega Galați

Eveniment de informare nr. 4- organizat în data de 27 Februarie 2020, ora 11.00, sala de conferințe media a Hotelului Vega Galați

Eveniment de informare nr. 5- organizat în data de 30 Iulie 2020, ora 11.00, pe terasa Hotelului Faleza Galați (măsură de siguranță luată în contextul pandemiei COVID 19)
Eveniment de informare nr. 6- organizat în data de 02 Martie 2022, ora 12.30, la sala de conferințe a Asociației Tehnopol Galați
Eveniment de informare nr. 7- organizat în data de 09 Februarie 2023, ora 11.00, la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Galați
Eveniment de informare nr. 8- organizat în data de 29 Iunie 2023, ora 11.00, la sala de conferințe a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Galați