Delimitarea teritoriului SDL și întocmirea planului

Teritoriul SDL este situat în municipiul Galați, fiind amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret (Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord), dinstingându-se 3 perimetre: Perimetrul 1-Zona de S-E a orașului (ZUM 1 – 5), Perimetrul 2- Zona de Sud-Vest a orașului (ZUM 6-7), Perimetrul 3 – Zona de Nord-Vest a orașului (ZUM 8-13).

Delimitarea teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL).

Delimitarea teritoriului s-a realizat prin respectarea criteriilor de dimensiune (intre 10.000-150.000 locuitori); sunt delimitate perimetrele care corespund zonelor cu caracter distinct, SDL cuprinde minim o ZUM (au fost identificate 13 ZUM) și zona urbană funcțională aferentă, în care au fost identificate zonele distincte pentru intervenții DLRC. Analiza diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele din teritoriul SDL se realizează luând în calcul următorii factori relevanți: analiza fiecărei zone din teritoriul SDL; identificarea și analiza nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie/excluziune socială de pe raza teritoriului SDL și a fiecărei zone distincte incluse; identificarea principalelor probleme din fiecare zonă distinctă a teritoriului SDL.

Teritoriul SDL este amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret ( Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord). Teritoriul SDL este constituit dintr-o Zonă Funcțională și 13 Zone Urbane Marginalizate ce sunt cuprinse în  evoluția urbanistică a Municipiului Galați, fiind delimitat față de teritoriul Municipiului Galați astfel: la Nord: cartierul Traian Nord, la Nord – Est: Lacul Brateș, la Nord – Vest: Cimitirul evreiesc, la Est: DN2B, la Sud: fluviul Dunărea, la Sud – Vest: râul Siret, la Vest: ArcelorMittal Galați.

Componentele teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală sunt:

 • Centrul istoric – Port: cartiere rezidențiale, instituții publice, instituții de învățământ, instituții de cultură, instituții sociale, instituții sanitare, instituții de cult, agenți economici;
 • Aviația: cartiere rezidențiale, instituții de învățământ, instituții de cult, agenți economici;
 • Dunărea: cartiere rezidențiale, instituții de învățământ, instituții sanitare, instituții de cult, agenți economici;
 • Traian Nord: cartiere rezidențiale, instituții sanitare, instituții de cult, agenți economici.

Analiza detaliată a  teritoriului SDL a evidențiat trama stradală, parcelarea terenului și raporturile stabilite între teren și clădire, denotând astfel dezvoltarea teritoriului SDL prin principiile și concepțiile urbanistice formulate ca atare sau implicite, fie prin modul de construire, acestea reliefând și o omogenitate teritorială.

Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate

Conform ANEXEI 1 – MODEL CADRU STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ, dintre toate zonele incluse în teritoriul SDL, cel puțin una trebuie să fie ZUM. Validarea ZUM este o etapă esențială în elaborarea SDL.

Au fost identificate astfel, 13 zone incluse în teritoriul SDL care au fost validate ca fiind ZUM în următoarele condiții:

 1. Zonă Urbană Marginalizată 1 Port are o populație de 577 de locuitori dintre care 16 de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050080 și 751050754, identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 2. Zonă Urbană Marginalizată 2 Dogăriei are o populație de 730 de locuitori dintre care 47 de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050760, 751050775, 751050763, 751050761, identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL).
 3. Zonă Urbană Marginalizată 3 Parcul Eminescu are o populație de 183 de locuitori dintre care 20 de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050727 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL).
 4. Zonă Urbană Marginalizată 4 Rizer are o populație de 217 locuitori dintre care 1 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050100 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 5. Zonă Urbană Marginalizată 5 Movilei are o populație de 428 locuitori dintre care 69 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050701 și 751050704 identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 6. Zonă Urbană Marginalizată 6 Drumul Viilor are o populație de 283 locuitori (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050475 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 7. Zonă Urbană Marginalizată 7 Laminoriștilor are o populație de 500 locuitori dintre care 11 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751051175 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 8. Zonă Urbană Marginalizată 8 Petrini Galatzi are o populație de 218 locuitori dintre care 28 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050070 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 9. Zonă Urbană Marginalizată 9 Papilian nr. 9 are o populație de 291 locuitori dintre care 33 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050166 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 10. Zonă Urbană Marginalizată 10 Papilian 1 are o populație de 742 locuitori dintre care 9 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050195, 751050197 și 751050194 identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 11. Zonă Urbană Marginalizată 11 Milcov 28 are o populație de 185 locuitori dintre care 11 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050212 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 12. Zonă Urbană Marginalizată 12 Milcov 25 are o populație de 163 locuitori dintre care 3 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050309 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 13. Zonă Urbană Marginalizată 13 Podu Înalt are o populație de 208 locuitori dintre care 9 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zonă urbană marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050331 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL).