Descarca Strategia de Dezvoltare locală finală:

*Fișele de intevenții POCU vor fi actualizate după publicarea Ghidului Specific POCU 5.1

Fisa interventie nr. 1-POR Fisa interventie nr. 2-STRATEGAL Fisa interventie nr. 3-POR
Fisa interventie nr. 4-STRATEGAL Fisa interventie nr. 5-POCU Fisa interventie nr. 6-POR
Fisa interventie nr. 7-POCU Fisa interventie nr. 8-POCU Fisa interventie nr. 9-STRATEGAL
MODEL FIȘA DE PROPUNERE DE PROIECT POR MODEL FIȘĂ PROPUNERE DE PROIECT POCU