I. Consultare publică în curs: Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Detalii se pot consulta la adresa: http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-cererile-de-finantare-aferente-fiselor-de-proiect-selectate-de-grupurile-de-actiune-locala-in-cadrul-strategiilor-de-dezvoltare-locala/

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

II. Ghid specific pentru Axa 9, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) aflat în consultare publică până la data de 8 august 2018

Detalii se pot consulta la adresa: http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-9/ghiduri-in-dezbatere-publica/444-ghid-specific-in-consultare-publica-pentru-axa-9-prioritatea-de-investitii-9-1-dezvoltare-locala-sub-responsabilitatea-comunitatii-dlrc