Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 14 Mai 2021, ora 1130, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 16 Galați, str. Arieșului, nr. 8, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza prima campanie de animare și nediscriminare având drept scop prezentarea către elevii cu vârsta sub 18 ani a conceptelor privind prevenirea și combaterea discriminării, a etichetării indirecte, stereotipurilor precum și a legislației în domeniu.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 6 campanii de animare și nediscriminare derulate în cadrul activității “Organizarea a unei campanii de animare și prevenire a nediscriminării”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 30 Iulie 2020, ora 1100, pe terasa Hotelului Faleza, str. Roșiori, nr. 1, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza evenimentul de informare nr. 5 având drept scop prezentarea către beneficiari și potențialii beneficiari a stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman- sesiunea iulie 2020 prin intermediul apelurilor gestionate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:

Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela

Email: strategal2018@gmail.com

Pagina web: www.strategal.ro

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 20 noiembrie 2019, ora 1100, la Hotel Vega, Bd. Marii Uniri, nr. 107, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza al treilea eveniment de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari având drept scop prezentarea stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman și al Programului Operațional Regional prin intermediul apelurilor gestionate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com
Pagina web: www.strategal.ro

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 30 iulie 2019, ora 1000, la Parcul de Soft, strada Portului nr. 23, în cadrul sălii de conferințe de la etajul 1, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza al doilea eveniment de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari având drept scop prezentarea stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin intermediul apelurilor ce vor fi lansate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com
Pagina web: www.strategal.ro

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Va comunicăm că în data de 06 martie 2019, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza primul eveniment de informare al beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare și disponibilitățile fondurilor europene prin intermediul apelurilor ce vor fi lansate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Scopul evenimentului constă în oferirea posibilității beneficiarilor și potențialilor beneficiari de a înțelege mai bine activitatea STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală dedicată zonelor cu populație aflată în risc de excluziune socială și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Regional și Programului Operațional Capital Uman.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

[/vc_column][/vc_row]

Comunicat de presă

Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL POCU/390/5/1/123303

În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va desfășura proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.744.683,23 lei

Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În municipiul Galați, activitatea STRATEGAL este orientată către zone cu populație aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală dedicată acestor zone să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul SDL situat în municipiul Galați este amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret (Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord).

Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor activități principale:

1. Asigurarea logisticii necesare funcționării optime a Grupului de Acțiune Locală
2. Organizarea campaniei de animare și informare
3. Implementarea efectivă a SDL
4. Monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, în conformitate cu cele asumate în Capitolul 7 al Strategiei de Dezvoltare Locală

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com

Comunicat de presă

Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL POCU/390/5/1/123303

În perioada 25.09.2018 – 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune până în anul 2023 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Vă comunicăm că în data de 27 februarie 2020, ora 11.00, la Hotel Vega, Bd. Marii Uniri, nr. 107, Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza evenimentul de informare nr. 4 având drept scop prezentarea către beneficiari și potențialii beneficiari a stadiului activității STRATEGAL și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman prin intermediul apelurilor gestionate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.
Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com
Pagina web: www.strategal.ro