Image module

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Comunicat de presă

În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL desfășoară proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, ID proiect 123303, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), contract de finanțare 9796/24.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Va comunicăm că în data de 06 martie 2019, ora 1100, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr. 54, Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va organiza primul eveniment de informare al beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare și disponibilitățile fondurilor europene prin intermediul apelurilor ce vor fi lansate de către GAL.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de 10 evenimente de informare derulate în cadrul activității “Organizarea a 10 evenimente pentru creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, precum și a membrilor comunității vizate de SDL”.

Scopul evenimentului constă în oferirea posibilității beneficiarilor și potențialilor beneficiari de a înțelege mai bine activitatea STRATEGAL, Strategia de Dezvoltare Locală dedicată zonelor cu populație aflată în risc de excluziune socială și a măsurilor de finanțare pentru proiectele ce pot fi depuse în cadrul Programului Operațional Regional și Programului Operațional Capital Uman.

Persoanele interesate să participe la acest eveniment sunt rugate să confirme participarea la adresa de e-mail strategal2018@gmail.com.

Comunicat de presă

Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL POCU/390/5/1/123303

În perioada 25.09.2018- 31.10.2023 Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL va desfășura proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1- Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Valoare finanțare nerambursabilă: 1.744.683,23 lei

Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și animarea comunității în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), strategie care își propune reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) identificată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

În municipiul Galați, activitatea STRATEGAL este orientată către zone cu populație aflată în risc de excluziune socială, astfel încât prin Strategia de Dezvoltare Locală dedicată acestor zone să se implementeze măsuri care să diminueze acțiunea factorilor ce generează sărăcie și excluziune socială.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul SDL situat în municipiul Galați este amplasat înspre gurile de vărsare ale râurilor Siret (Sud) și Prut (Nord și Nord-Est) în fluviul Dunărea (Sud și Sud-Est), incluzând și Lacul Brateș (Nord).

Prin acest proiect se urmărește realizarea următoarelor activități principale:

1. Asigurarea logisticii necesare funcționării optime a Grupului de Acțiune Locală
2. Organizarea campaniei de animare și informare
3. Implementarea efectivă a SDL
4. Monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, în conformitate cu cele asumate în Capitolul 7 al Strategiei de Dezvoltare Locală

Date de contact:
Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL
Manager de proiect: Râpă Ramona Mihaela
Email: strategal2018@gmail.com
Pagina web: www.strategal.ro