28.12.2017:

Strategia de Dezvoltare Locală – Municipiul Galați a fost selectată pentru finanțare!

”Au fost depuse spre evaluare 49 de SDL pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000. 45 SDL au vizat orașe situate în regiunile mai puțin dezvoltate și 4 SDL au vizat sectoare ale municipiului București.

În urma procesului de evaluare, Comitetul Comun de Selecție a stabilit Lista preliminară a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

  • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 31 SDL au fost selectate pentru finanțare, 14 SDL fiind respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul);
  • Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul)” (sursa www.fonduri-ue.ro)

04.12.2017:

STRATEGAL a depus Strategia de Dezvoltare Locală – Municipiul Galaţi în vederea parcurgerii etapei a II-a privind mecanismul DLRC.

14.11.2017:

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei GAL STRATEGAL nr. 1/14.11.2017: HOT AGA 1

13.11.2017:

Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ STRATEGAL” organizează selecție de MEMBRI ACTIVI în vederea asigurării funcționalității acestuia în conformitate cu prevederile Ghidului Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii).

 În acest sens, vă rugăm să completaţi formularele aferente anunţului de selecţie membri noi în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală STRATEGAL la adresa:Anunt selectie membri GAL.

Procedura de selecţie va respecta procedura de selecţie membri noi pe care o puteţi accesa la adresa: Anexa 3_Metodologia de selectie noi membri_FINAL_STRATEGAL

Strategia de Dezvoltare Locală privind mecanismul DLRC.

Prezentare: „Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Galați – STRATEGAL”

24.09.2018: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, SMIS 123303.