29.06.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 1 POR – Modernizare Parc Carol (fost parc CFR)

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 1 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Modernizarea Parcului Carol (fost parc CFR) prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 1 – Intervenție POR în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate

Măsura 1.1: Amenajarea sau modernizarea zonelor verzi şi a terenurilor abandonate din zonele defavorizate (amenajare de parc)

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 9.613.081,87 lei

Durata estimată de implementare a proiectului: 11 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 2809 persoane din ZUM-urile învecinate

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea și dezvoltarea funcțională a parcului Carol

Principalele activități de modernizare din cadrul proiectului:

 • Delimitarea proprietății parcului
 • Amenajare intrare
 • Amenajare circuit alei pietonale
 • Dotarea cu mobilier urban
 • Amenajare zone verzi
 • Sistem iluminat ambiental
 • Instalare echipamente supraveghere video
 • Fasonare vegetație și plantări noi
 • Dotare grupuri sanitare
 • Sistem de dren, irigații si reabilitare rigole

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

——————————————————————————————————————–

19.05.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 6 POR – Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 24 în vederea înființării unei creșe

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 6 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 24 în vederea înființării unei creșe prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 6 – Intervenție POR în infrastructura de educație: Construire/ reabilitare/modernizare de unități de învățămînt preuniversitar (creşe, grădinițe, şcoli)

Măsura 4.1: Îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor de educație antepreşcolară şi preşcolară prin construirea unei creşe pe teritoriul SDL

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.783.240,30 lei

Durata estimată de implementare a proiectului: 21 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 25 de copii, beneficiari finali

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiective specifice:

 • reabilitarea și modernizarea imobilului din strada A.I. Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe
 • dotarea unității de învățământ cu echipamente necesare funcționării în condiții optime, precum și cu sisteme informatice și didactice moderne

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

————————————————————————————————————-

10.05.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 1 POR – Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38- bloc B3, B4, Micro 39C Bloc G-A9, Micro 39A bloc W2-W3 în municipiul Galați

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 1 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Modernizare 3 locuri de joacă Micro 38- bloc B3, B4, Micro 39C Bloc G-A9, Micro 39A bloc W2-W3 în municipiul Galați prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 1 – Intervenție POR (hard) în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate

Măsura 1.2: Amenajare spații de joacă pentru copii, care să fie accesate de toată comunitatea

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.468.377,36 lei

Durata estimată de implementare a proiectului: 6 luni

Grupul țintă vizat de proiect: aproximativ 1000 de persoane marginalizate din zonele vecine celor 3 locuri de joacă

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiective specifice:

 • Modernizarea a 3 locuri de joacă Micro 38- bloc B3, B4, Micro 39C Bloc G-A9, Micro 39A bloc W2-W3 în municipiul Galați
 • Adaptarea acestor spații din punct de vedere tehnic, estetic și funcțional la cerințele actuale
 • 3 spații de joacă pentru copii și totodată, spații de recreere și activități sportive pentru adulții din zonele marginalizate

————————————————————————————————————-

28.04.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 6 POR – Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 18 Galați- Corp A si B

S-a semnat contractul de finantare pe fișa de intervenție nr. 6 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Reabilitarea și Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 18 Galați- Corp A și B, prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 6 – Intervenție POR în infrastructura de educație: Construire/ reabilitare/modernizare de unități de învățămînt preuniversitar (creşe, grădinițe, şcoli)

Măsura 4.2: Îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor de educație în învățămîntul şcolar prin reabilitarea de şcoli din teritoriul SDL

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.617.656,79 lei

Durata estimată a proiectului: 22 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 573 elevi

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale corpurilor A și B precum și achiziționarea de dotări pentru curtea școlii și terenul de sport.

Obiective specifice:

 • Reparații la fațade corp A și corp B;
 • Izolarea termică a pereților exteriori opaci;
 • Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
 • Înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă la corpul B și revizuire acoperiș la corpul A;
 • Izolarea termică a planșeului/pardoselii peste sol/subsol neîncălzit – corp A și corp B;
 • Reparații capitale instalație electrică – corp A și corp B;
 • Reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare) – corp A și corp B;
 • Sistematizarea pe verticală (alei, trotuare, teren din incintă);
 • Refacere finisaje interioare (zugrăveli, gresie, faianță, parchet) – corp A și corp B;
 • Reabilitare terenuri de sport și împrejmuire;
 • Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități;
 • Amenajarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități.

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

————————————————————————————————————-

19.03.2021: Primaria Galati a lansat licitatia pentru modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 16 finantata prin apelul de proiecte POR/STRATEGAL/2019/9/1/OS9.1 al Asociatiei Grupul de actiune locala STRATEGAL Galati. Termenul de primire al ofertelor este de 5 Aprilie.

————————————————————————————————————–

11.02.2021: Anunț contractare proiect fișa intervenție nr. 6 POR – Modernizarea și Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16 – Corp C1

S-a semnat primul contract de finantare pe fișa de intervenție nr. 6 POR din cadrul strategiei de dezvoltare locală a STRATEGAL Galați pentru Modernizarea și Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 16 – Corp C1, prin programul Operațional Regional, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Fisa interventie nr. 6 – Intervenție POR în infrastructura de educație: Construire/ reabilitare/modernizare de unități de învățămînt preuniversitar (creşe, grădinițe, şcoli)

Măsura 4.2: Îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor de educație în învățămîntul şcolar prin reabilitarea de şcoli din teritoriul SDL

Solicitant: Primaria Municipiului Galati

Valoarea proiectului: 2.031.424,67 lei

Durata estimată a proiectului: 24 luni

Grupul țintă vizat de proiect: 348 elevi înscriși în anul școlar 2019-2020

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Obiective specifice:

 • reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 16 – corp C1;
 • dotarea unității de învățământ cu sisteme informatice și didactice moderne: 32 calculatoare complet echipate, 6 videoproiectoare, 1 display interactiv/tablă interactivă, 2 panouri informative nevăzători, 1 info point indoor pentru persoane cu dizabilități

Realizarea investiției prin intermediul DLRC va răspunde nevoilor comunităților urbane marginalizate de la nivelul municipiului Galați, respectiv nevoilor care țin de asigurarea accesului nediscriminatoriu la un învățământ de calitate.

——————————————————————————————————————–

24.09.2018: Asociația Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru funcționarea STRATEGAL”, SMIS 123303.

——————————————————————————————————————–

28.12.2017:

Strategia de Dezvoltare Locală – Municipiul Galați a fost selectată pentru finanțare!

”Au fost depuse spre evaluare 49 de SDL pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000. 45 SDL au vizat orașe situate în regiunile mai puțin dezvoltate și 4 SDL au vizat sectoare ale municipiului București.

În urma procesului de evaluare, Comitetul Comun de Selecție a stabilit Lista preliminară a SDL selectate pentru finanțare, după cum urmează:

 • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 31 SDL au fost selectate pentru finanțare, 14 SDL fiind respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul);
 • Pentru regiunile mai dezvoltate (regiunea BI), 2 SDL au fost selectate pentru finanțare, iar 2 SDL au fost respinse în etapele preliminare de evaluare (privind eligibilitatea, studiul de referință și parteneriatul)” (sursa www.fonduri-ue.ro)

——————————————————————————————————————–

04.12.2017:

STRATEGAL a depus Strategia de Dezvoltare Locală – Municipiul Galaţi în vederea parcurgerii etapei a II-a privind mecanismul DLRC.

14.11.2017:

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei GAL STRATEGAL nr. 1/14.11.2017: HOT AGA 1

——————————————————————————————————————–

13.11.2017:

Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ STRATEGAL” organizează selecție de MEMBRI ACTIVI în vederea asigurării funcționalității acestuia în conformitate cu prevederile Ghidului Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală – Etapa a II-a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii).

 În acest sens, vă rugăm să completaţi formularele aferente anunţului de selecţie membri noi în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală STRATEGAL la adresa:Anunt selectie membri GAL.

Procedura de selecţie va respecta procedura de selecţie membri noi pe care o puteţi accesa la adresa: Anexa 3_Metodologia de selectie noi membri_FINAL_STRATEGAL

Strategia de Dezvoltare Locală privind mecanismul DLRC.

Prezentare: „Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivelul Municipiului Galați – STRATEGAL”