Validarea și declararea zonei/ zonelor urbane marginalizate

Conform ANEXEI 1 – MODEL CADRU STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ, dintre toate zonele incluse în teritoriul SDL, cel puțin una trebuie să fie ZUM. Validarea ZUM este o etapă esențială în elaborarea SDL.

Au fost identificate astfel, 13 zone incluse în teritoriul SDL care au fost validate ca fiind ZUM în următoarele condiții:

 1. Zonă Urbană Marginalizată 1 Port are o populație de 577 de locuitori dintre care 16 de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050080 și 751050754, identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 2. Zonă Urbană Marginalizată 2 Dogăriei are o populație de 730 de locuitori dintre care 47 de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050760, 751050775, 751050763, 751050761, identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL).
 3. Zonă Urbană Marginalizată 3 Parcul Eminescu are o populație de 183 de locuitori dintre care 20 de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050727 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL).
 4. Zonă Urbană Marginalizată 4 Rizer are o populație de 217 locuitori dintre care 1 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050100 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 5. Zonă Urbană Marginalizată 5 Movilei are o populație de 428 locuitori dintre care 69 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050701 și 751050704 identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 6. Zonă Urbană Marginalizată 6 Drumul Viilor are o populație de 283 locuitori (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050475 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 7. Zonă Urbană Marginalizată 7 Laminoriștilor are o populație de 500 locuitori dintre care 11 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751051175 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 8. Zonă Urbană Marginalizată 8 Petrini Galatzi are o populație de 218 locuitori dintre care 28 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050070 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 9. Zonă Urbană Marginalizată 9 Papilian nr. 9 are o populație de 291 locuitori dintre care 33 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050166 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 10. Zonă Urbană Marginalizată 10 Papilian 1 are o populație de 742 locuitori dintre care 9 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectoarele de recensământ 751050195, 751050197 și 751050194 identificate ca fiind marginalizate în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 11. Zonă Urbană Marginalizată 11 Milcov 28 are o populație de 185 locuitori dintre care 11 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050212 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 12. Zonă Urbană Marginalizată 12 Milcov 25 are o populație de 163 locuitori dintre care 3 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zona Urbană Marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050309 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL). 
 13. Zonă Urbană Marginalizată 13 Podu Înalt are o populație de 208 locuitori dintre care 9 s-au declarat de etnie romă (conform datelor INSSE – RPL 2011). Zonă urbană marginalizată este validată prin suprapunerea exactă pe sectorul de recensământ 751050331 identificat ca fiind marginalizat în Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate (condiția a); de validare și declarare a zonei/zonelor urbane marginalizate – Anexa 1 Model cadru SDL).